Templid ja tornid
 
 

 

 

Elamu Rakvere vallimäel. Valminud 2006.
Korstnad on kujundatud energiatornidena.
Maja on Rakvere maamärk.